بهمنی

در دنیای امروز سه نوع آدم وجود دارد: 1." مسموم کننده ها " یعنی کسانی که دلسردتان میکنند و خلاقیتتان را زیر پا میگذارند و میگویند که نمیتوانید کاری بکنید. . . 2."سر به راهها" یعنی کسانیکه خوش قلبند اما سرشان به کار خودشان است. آنها بفکر نیازهای خودشان هستند. کار خودشان را میکنند و هرگز برای کمک به دیگران پا پیش نمیگذارن. . . 3."الهام بخش ها" یعنی کسانی که پیش قدم میشوند تا زندگی دیگران را غنی کنند، روحیه آنهارا بالا ببرند و به آنها الهام ببخشند. ما باید الهام بخش باشیم و خودمان را با افراد الهام بخش احاطه کنیم و با آنها معاشرت بیشتری داشته باشیم.

اینستاگرام تلگرام

بــهـمـنـی ۹۹ درصد بيماريهای جسمانی...

بهمنی

نـاشـر
عضویت
1/30/18
ارسال ها
2,736
۹۹ درصد بيماريهای جسمانی
محصول بيماريهای روانی است

عامل اصلی‌بيماری اينست‌كه آدم از خودش
راضی نيست و شب كه می‌خواهد بخوابد
باطنش از‌ او می‌پرسد كه
امروز چه كار كردی؟

دل چه كسی را خوش كردی؟
چه كسی را امروز شاد كردی؟

خانم اميلی برونته می‌گويد:

شب كه ميشود كارهايت را بگذار روی ميز
اگر ديدی دربين آنها يك لبخندی هست
كه مثل يك خورشيد تابيده و دل يكی
گرم شده ،آن روزت را باطل نكردی عزیزم

دارايی انسان شاديهایی است كه توليد كرده
وهمین شاديهاست كه به انسان لذت می‌دهد
و بركت پشت بركت به انسان می‌رسد .

هر روز که بیدار میشوی با خودت عهد ببند حداقل دل یک نفر را شاد کنی
 
بالا