بهمنی

در دنیای امروز سه نوع آدم وجود دارد: 1." مسموم کننده ها " یعنی کسانی که دلسردتان میکنند و خلاقیتتان را زیر پا میگذارند و میگویند که نمیتوانید کاری بکنید. . . 2."سر به راهها" یعنی کسانیکه خوش قلبند اما سرشان به کار خودشان است. آنها بفکر نیازهای خودشان هستند. کار خودشان را میکنند و هرگز برای کمک به دیگران پا پیش نمیگذارن. . . 3."الهام بخش ها" یعنی کسانی که پیش قدم میشوند تا زندگی دیگران را غنی کنند، روحیه آنهارا بالا ببرند و به آنها الهام ببخشند. ما باید الهام بخش باشیم و خودمان را با افراد الهام بخش احاطه کنیم و با آنها معاشرت بیشتری داشته باشیم.

اینستاگرام تلگرام

بــهـمـنـی زندگی بسیار ساده است ،از همان دست که بدهیم ،از همان دست می گیریم

بهمنی

نـاشـر
عضویت
1/30/18
ارسال ها
2,736

_زندگی بسیار ساده است ،از همان دست که بدهیم ،از همان دست می گیریم .
هر گونه در باره ی خود بیندیشیم ،برایمان به واقعیت در می آید .
من معتقدم که هرکس از جمله خودم ، مسئول همه ی چیزهایی است که در زندگی پیش می آید .
هر اندیشه ای که از ذهن ما می گذرد ،آینده ی ما را می آفریند .
_هراعتقادی که درباره ی خود یا در باره ی زندگی داشته با شیم ،برایمان به واقعیت در می آید .کائنات ما را در هر اندیشه ای که بر گزینیم وبه آن معتقد باشیم ،کاملاً حمایت میکند .

قدر خود را بدانید وبه خاطر داشته باشید که عباراتی
نظیر این که :
« مرد نباید گریه کند » یا « زن نمی تواند پول در آورد »
عقاید محدود کننده ای است که باید در زندگی کنارشان گذاشت .
نقطه ی اقتدار همواره در لحظه ی حال است .

همه ی رویداد هایی که تا این لحظه از عمرتان تجربه کرده اید،آفریده ی اندیشه ها
واژه هاییت که دیروز وهفته ی پیش وماه گذشته وپارسال
ده،بیست، سی ، چهل ، یا چندین سال پیش –به کار می بُردید .
چه باور کنید وچه نه ، ما اندیشه های خود را انتخاب می کنیم .
هر آنچه که در باور ماست به حقیقت می پیوندد
غنی و با دلی بزرگ فکر کنید

تمام بیماریهای انسان از افکار او سرچشمه می گیرند
یعنی افکار ما هستند که بیماریها را در وجودمان تولید می کنند:

سردرد : به دلیل انتقاد از خود و دیگران است.
زکام : بخاطر وجود آشفتگی های ذهنی است.

دردمفاصل : به دلیل نیاز به محبت و آغوش گرم است.
فشارخون : به خاطر مشکل عاطفی دراز مدتی است که حل نشده باقی مانده.

تيروئيد : وجود بغضی در گلو، كه تركيده نمی شود.
سرطان : ناشی از نبخشیدن خود و دیگران است.

ام_اس : به دلیل عصبانیت طولانی مدت و کینه ورزی است.
بیماری قند : بخاطر افسوس گذشته ها را خوردن است.


بیائید ذهن هایمان را پاک کرده و شستشو دهیم:
دیگران را ببخشیم، خودمان را ببخشیم، بیشتر محبت کنیم
کمتر گله و شکایت کنیم، فراوان تر بخندیم و شاد باشیم.

و بدانیم افکار ما بسیار قدرتمند و اثرگذار هستند و تاثیرات بسیار شگفت انگیزی از خود باقی می گذارد
 
بالا