بهمنی

در دنیای امروز سه نوع آدم وجود دارد: 1." مسموم کننده ها " یعنی کسانی که دلسردتان میکنند و خلاقیتتان را زیر پا میگذارند و میگویند که نمیتوانید کاری بکنید. . . 2."سر به راهها" یعنی کسانیکه خوش قلبند اما سرشان به کار خودشان است. آنها بفکر نیازهای خودشان هستند. کار خودشان را میکنند و هرگز برای کمک به دیگران پا پیش نمیگذارن. . . 3."الهام بخش ها" یعنی کسانی که پیش قدم میشوند تا زندگی دیگران را غنی کنند، روحیه آنهارا بالا ببرند و به آنها الهام ببخشند. ما باید الهام بخش باشیم و خودمان را با افراد الهام بخش احاطه کنیم و با آنها معاشرت بیشتری داشته باشیم.

اینستاگرام تلگرام

بــهـمـنـی دانشمندی سوار کشتی شد، نزد ناخدا...

بهمنی

نـاشـر
عضویت
1/30/18
ارسال ها
2,736
دانشمندی سوار کشتی شد، نزد ناخدا
رفت و گفت: آیا چیزی از علم ریاضی
می دانی؟
ناخدا : نه چیز زیادی نمی دانم.
دانشمند: پس نیمی از عمرت را از دست
داده ای. بار دیگر پرسید: آیا چیزی از
علم صرف و نحو می دانی؟
ناخدا : به هیچ عنوان.
دانشمند: پس نیمی دیگر از عمرت را
نیز از دست داده ای.

در بین راه کشتی در طوفان گرفتار شد.
ناخدا گفت: آیا شنا کردن بلدی؟
دانشمند: نه، به هیچ عنوان.
ناخدا گفت: پس کل عمرت را از دست داده ای، کشتی در حال غرق شدن است.

دانستن علم به تنهایی کافی نیست،
گاهی لازم است از تجربه خود
بخوبی استفاده کنیم.
 
بالا