بهمنی

در دنیای امروز سه نوع آدم وجود دارد: 1." مسموم کننده ها " یعنی کسانی که دلسردتان میکنند و خلاقیتتان را زیر پا میگذارند و میگویند که نمیتوانید کاری بکنید. . . 2."سر به راهها" یعنی کسانیکه خوش قلبند اما سرشان به کار خودشان است. آنها بفکر نیازهای خودشان هستند. کار خودشان را میکنند و هرگز برای کمک به دیگران پا پیش نمیگذارن. . . 3."الهام بخش ها" یعنی کسانی که پیش قدم میشوند تا زندگی دیگران را غنی کنند، روحیه آنهارا بالا ببرند و به آنها الهام ببخشند. ما باید الهام بخش باشیم و خودمان را با افراد الهام بخش احاطه کنیم و با آنها معاشرت بیشتری داشته باشیم.

اینستاگرام تلگرام

بــهـمـنـی تکنیک برون ریزی ذهن آشفته و ناآرام...

بهمنی

نـاشـر
عضویت
1/30/18
ارسال ها
2,736


تکنیک برون ریزی ذهن آشفته و ناآرام

هر گاه احساس کردید که ذهن تان آرام نیست و نگران هستید ،‌ ابتدا عمیقا عمل بازدم را انجام دهید.
در این تکنیک همیشه با باز دم شروع کنید
و تا آنجا که میتوانید عمیقا عمل بازدم خود را انجام داده و تمامی هوای موجود در ریه های خود را بیرون بریزید.

با این برون ریزی ، احساس ات شما نیز بیرون میریزند
زیرا همه چیز با تنفس شما در ارتباط است.

پس از این بازدم عمیق هنگامی که شکم شما به سمت ستون فقرات کشیده شده است ، برای چند ثانیه حبس بازدم داشته و صبر کنید و بعد از آن عمل دم را به طور عمیق انجام دهید.
دوباره برای چند ثانیه حبس دم داشته و صبر کنید.
مدت زمان توقف میان دم و بازدم در این تکنیک باید مساوی باشد.
به همین ترتیب دم و بازدم خود را ادامه دهید و از تنفس خود یک ریتم بسازید.

پس از چند دقیقه احساس خواهید کرد تمامی وجود شما تغییر کرده و حالت مضطرب و نگران گونه قبلی شما ناپدید شده
شما احساس و حال خوب جدیدی را بر وجود خود حاکم خواهید دید.
 
بالا