خالد_بهمنی

 1. از بزرگی پرسیدند خوش میگذره؟

  از بزرگی پرسیدند خوش میگذره؟

  از بزرگی پرسیدند خوش میگذره؟ گفت: خوش میگذره مال قدیم بود!!! الان فقط خوشیم، که میگذره...
 2. پنداشتیم تهی دستیم و بی‎چیز

  پنداشتیم تهی دستیم و بی‎چیز

  پنداشتیم تهی دستیم و بی‎چیز، اما زمانی که آغاز شد از دست دادن همه چیزی، هر روز برایمان خاطره‎ای شد، آنگاه شعر سرودیم برای همه‎ی آن چه داشتیم، برای سخاوت پروردگار
 3. انسان فقط در قبال گفتەهایش مسئول نیست

  انسان فقط در قبال گفتەهایش مسئول نیست

  انسان فقط در قبال گفتەهایش مسئول نیست بلکە در قبال سکوتهایش هم مسئول است ...
 4. از درخت بیاموزیم...!

  از درخت بیاموزیم...!

  از درخت بیاموزیم...! برای بعضی‌ها باید ریشه بود تا امید به زندگی را به آنها بدهیم، برای بعضی‌ها باید تنه بود تا تکیه‌گاه آنها باشیم، برای بعضی‌ها باید شاخ ‌و برگ بود تا عیب‌های آنها را بپوشانیم، برای بعضی‌ها باید میوه بود تا طعم زندگی کردن را به آنها بیاموزیم نه زنده ماندن را...
 5. من نبايد چيزى باشم که تو می‌خواهى

  من نبايد چيزى باشم که تو می‌خواهى

  من نبايد چيزى باشم که تو می‌خواهى، منى که من از خود ساخته‌ام، آمال من است و توئى که تو از من می سازى آرزوهايت و يا کمبودهايت هستند و بدان لياقت انسان‌ها کيفيت زندگى را تعيين مي‌کند، نه آرزوهايشان. اين جهان مملو از انسان‌هائیست که هر لحظه مالک احساسى جديد هستند پس من متعهد نيستم چيزى باشم که تو...
 6. بهمنی

  بــهـمـنـی جای خالی بعضی آدم‌ها با هیچ چیز پر نمی‌شود

  آدم در روز کلی کلمه می‌شنود. بعضی کلمه‌ها آبادت می‌کنند و بعضی خراب. بعضی کلمه‌ها جنسیت دارند، بعضی‌ها هم شخصیت دارند. مونث‌اند و لطیف یا مذکر و خشن. کلمه‌ها وزن و مزه هم دارند. وزن بعضی‌هایشان زیاد است و مزه‌ی بعضی‌هایشان تلخ. بعضی‌هایشان قلع و قمع می‌کنند، بعضی‌هایشان نوازشت. شنیدن جمله‌ی...
بالا