بهمنی

در دنیای امروز سه نوع آدم وجود دارد: 1." مسموم کننده ها " یعنی کسانی که دلسردتان میکنند و خلاقیتتان را زیر پا میگذارند و میگویند که نمیتوانید کاری بکنید. . . 2."سر به راهها" یعنی کسانیکه خوش قلبند اما سرشان به کار خودشان است. آنها بفکر نیازهای خودشان هستند. کار خودشان را میکنند و هرگز برای کمک به دیگران پا پیش نمیگذارن. . . 3."الهام بخش ها" یعنی کسانی که پیش قدم میشوند تا زندگی دیگران را غنی کنند، روحیه آنهارا بالا ببرند و به آنها الهام ببخشند. ما باید الهام بخش باشیم و خودمان را با افراد الهام بخش احاطه کنیم و با آنها معاشرت بیشتری داشته باشیم.

اینستاگرام تلگرام

تلنگر

 1. بهمنی

  بــهـمـنـی دقت کردید؟

  دقت کردید؟ انسانهای صادق به صداقت حرف هیچکس شک نمیکنند و حرفِ همه را باور دارند. انسانهای دروغگو تقریبا حرف هیچکس را باور ندارند و معتقدند که همه دروغ میگویند. انسانهای امیدوار همواره در حال امیدوار کردن دیگرانند. انسانهای نا امید همیشه آیه یاس میخوانند. انسانهای حیله گر معتقدند که همه...
 2. بهمنی

  بــهـمـنـی ﺷﺨﺼﯽ ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﮐﻢ ﺭﻧﮓ ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ..

  ﺷﺨﺼﯽ ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﮐﻢ ﺭﻧﮓ ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ ﻧﯿﺴﺖ ! ﭼﺮﺑﯽ ﻭ ﻧﻤﮏ ﻫﻢ ﺍﺻﻼ ﻧﻤﯽﺧﻮﺭﺩ ! ﻭﺭﺯﺵ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻋﻠﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ، ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ . ﺍﻭ ﺩﺭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ!!!!!! ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﺯ...
 3. بهمنی

  بــهـمـنـی ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﺍﺿﺎﻓﻪ ...

  ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻢ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺍﮔﺮ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﺰﻧﻨﺪ ... ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﺰﻧﯿﻢ ... ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﻭﺝ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ ﺯﻥ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ : ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻤﻮﻥ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯾﺪ ؟ ﻣﺪﻝ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻧﺨﺮﯾﺪﯾﺪ ؟ ﻓﺮﺩﺍ ﺩﺧﺘﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﺭﺍ...
 4. بهمنی

  بــهـمـنـی گدایی ٣٠ سال کنار جاده ای نشسته بود...

  گدایی ٣٠ سال کنار جاده ای نشسته بود... یک روز غریبه ای از کنار او می گذشت . گدا به طور اتوماتیک کاسه خود را به سوی غریبه گرفت و گفت : بده در راه خدا... غریبه گفت : چیزی ندارم تا به تو بدهم؟ آنگاه از گدا پرسید : آن چیست که رویش نشسته ای ؟؟ گدا پاسخ داد: هـیچی یک صندوق قدیمی ست . تا زمانی که یادم...
 5. بهمنی

  بــهـمـنـی میگن چرا تنبلا کار نمیکنن درس نمیخونن...

  میگن چرا تنبلا کار نمیکنن درس نمیخونن! الان عرض میکنم خدمتتون! یه سال 365 روزه بگو خب 52 روزش جمعه است ، میمونه 313 روز بگو خب حداقل 50 روز تعطیلات تابستانی داریم ، میمونه 263 روز میانگین هر روز 8 ساعت میخوابیم این میشه 122 روز و باقی میمونه 141 روز بگو خب هر روزیک ساعت برا خودمون وقت...
بالا