بهمنی

در دنیای امروز سه نوع آدم وجود دارد: 1." مسموم کننده ها " یعنی کسانی که دلسردتان میکنند و خلاقیتتان را زیر پا میگذارند و میگویند که نمیتوانید کاری بکنید. . . 2."سر به راهها" یعنی کسانیکه خوش قلبند اما سرشان به کار خودشان است. آنها بفکر نیازهای خودشان هستند. کار خودشان را میکنند و هرگز برای کمک به دیگران پا پیش نمیگذارن. . . 3."الهام بخش ها" یعنی کسانی که پیش قدم میشوند تا زندگی دیگران را غنی کنند، روحیه آنهارا بالا ببرند و به آنها الهام ببخشند. ما باید الهام بخش باشیم و خودمان را با افراد الهام بخش احاطه کنیم و با آنها معاشرت بیشتری داشته باشیم.

اینستاگرام تلگرام

سکوت

 1. بهمنی

  بــهـمـنـی اینگونه نبود که سکوت معادل حرف نزدن باشد..

  اینگونه نبود که سکوت معادل حرف نزدن باشد، اینگونه نبود که انسان این قضیه را کشف کند که اگر زبانش را نچرخاند، که اگر لب هایش را به هم بفشارد، چیزی به نام سکوت را خلق کرده است. نه! سکوت بعدها اختراع شد؛ یعنی آن دوران که همه ی زبان ها اختراع شده بودند، همه ی حروف الفبا. اتفاقا سکوت چیزی بود که برای...
 2. بهمنی

  بــهـمـنـی اگر در همین لحظه بتواني در سکوت باشي..

  اگر در همین لحظه بتواني در سکوت باشي و از زندگي در پیرامون و درونت آگاه باشي، خوشبخت خواهي بود. پرندگان مي خوانند ، باد مي ورزد، درختان خوشحال اند، آسمان خوشحال است، همه در هستي خوشحال است جز تو. هستي خوشبختي و سعادت است، جشني ابدي است، به هستي نگاه کن! هر درختي در حالت جشن است، هر پرنده اي...
 3. بهمنی

  بــهـمـنـی از امروز تمرين سكوت كنيم

  ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺼﻒ ﺣﮑﻤﺖ ﺍﺳﺖ. ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﻧﺼﻒ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﺳﺖ. ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﻧﺼﻒ ﺍﺩﺏ ﺍﺳﺖ. ﻣﻦ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ: ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﻮﯼ ﺗﺮ ﺑﻮﺩ؛ ﮐﻤﺘﺮ ﺯﻭﺭ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ. ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ: ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺩﺍﺷﺖ. ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﺁﺭﺍﻡ ﺗﺮ ﺑﻮﺩ، ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺶ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺍﺷﺖ. و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ...
 4. بهمنی

  بــهـمـنـی تا امروز،در هیچ جای تاریخ نوشته نشده که کسی چیزی را از سکوت یا چشمان کسی خوانده باشد

  تا امروز،در هیچ جای تاریخ نوشته نشده که کسی چیزی را از سکوت یا چشمان کسی خوانده باشد! چشمان شما کاغذ فکس ندارد که بلینگ کند و خش خش کاغذ از خودش خارج کند تا ما حرفهای نگفته تان را از رویش بخوانیم!! سکوت شما هم دود نمیدهد! که ما از سفیدش بفهمیم فلان است و از سیاهش بفهمیم بهمان! راحت حرفتان را...
 5. ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﺪ

  ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﺪ

  ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﺪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺁﺩﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﮐﻪ هیچکس ﺣﺮﯾﻒ ﺯﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺸﻪ..... ﮐﺎﺵ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻪ هیچکس ﺣﺮﯾﻒ شخصیت ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺸﻪ! ﺳﮑﻮﺕ میکنم میگذارم ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺸﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺮﻭﻧﺪ میگذارم ﺍﺻﻼ ﻋﻮﺿﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻧﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺍ ﻭ ﺧﯿﺮﻩ ﻧﮕﺎﻫﺸﺎﻥ میکنم ﻣﮕﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ...
 6. بهمنی

  بــهـمـنـی هرسکوتی نشان از ضعف نیست

  " هرسکوتی نشان از ضعف نیست " دانشجویی میگفت: یکی از استادهای دانشگاه ما ؛ساعت دخترانه دستش بود و ما همیشه به او می خندیدیم...! تااینکه برامون مشخص شد اون ساعت متعلق به تنها دخترش بوده که اونو تو تصادف ازدست داده بود.. دلهایی هست که دردمیکشند،اما دم نمیزند.. همیشه سکوت شخص ،دلیل برعدم قدرت...
 7. بهمنی

  بــهـمـنـی یاد بگیریم آدم های به موقعی باشیم

  یاد بگیریم آدم های به موقعی باشیم. آدمهایی که سر وقت در برابر احساس ها و رفتارها عکس العمل نشان می دهند به موقع محبت می کنند و به موقع گله و شکایت … یاد بگیریم که در برابر ترس، ناکامی نگرانی خشم و دلخوری … سکوت نکنیم و پنهان کردن احساسات یا به اصطلاح "در خودمان ریختنشان" را دور بریزیم … اگر...
 8. بهمنی

  بــهـمـنـی دو روز مانده به پايان جهان

  دو روز مانده به پايان جهان، تازه فهميده که هيچ زندگي نکرده است، تقويمش پر شده بود و تنها دو روز خط نخورده باقي مانده بود، پريشان شد. آشفته و عصباني نزد فرشته مرگ رفت تا روزهاي بيش‌تري از خدا بگيرد. داد زد و بد و بيراه گفت!(فرشته سکوت کرد) آسمان و زمين را به هم ريخت!(فرشته سکوت کرد) جيغ زد و جار...
 9. بهمنی

  بــهـمـنـی لطفا كمي حواس جمع تر..

  حرف هايي كه ميزنيم، دست دارند! دست های بلندی كه گاهی، گلويی را می فشارند و نفس فرد را می گيرند !!! حرف هايي كه ميزنيم، پا دارند! پاهای بزرگی كه گاهی، جايشان را روی دلی مي گذارند و برای هميشه مي مانند !!! حرف هايي كه ميزنيم، چشم دارند! چشم های سياهی كه، گاهی به چشم های دیگران نگاه میكنند، و...
 10. انسان فقط در قبال گفتەهایش مسئول نیست

  انسان فقط در قبال گفتەهایش مسئول نیست

  انسان فقط در قبال گفتەهایش مسئول نیست بلکە در قبال سکوتهایش هم مسئول است ...
بالا