بهمنی

در دنیای امروز سه نوع آدم وجود دارد: 1." مسموم کننده ها " یعنی کسانی که دلسردتان میکنند و خلاقیتتان را زیر پا میگذارند و میگویند که نمیتوانید کاری بکنید. . . 2."سر به راهها" یعنی کسانیکه خوش قلبند اما سرشان به کار خودشان است. آنها بفکر نیازهای خودشان هستند. کار خودشان را میکنند و هرگز برای کمک به دیگران پا پیش نمیگذارن. . . 3."الهام بخش ها" یعنی کسانی که پیش قدم میشوند تا زندگی دیگران را غنی کنند، روحیه آنهارا بالا ببرند و به آنها الهام ببخشند. ما باید الهام بخش باشیم و خودمان را با افراد الهام بخش احاطه کنیم و با آنها معاشرت بیشتری داشته باشیم.

اینستاگرام تلگرام

آرامش

 1. بهمنی

  بــهـمـنـی وﻗﺘﯽ ﮐﻼﻣﯽ ﺭﺍ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﯽ ﻣﯽﺳﺎﺯﯼ..

  ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻼﻣﯽ ﺭﺍ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﯽ ﻣﯽﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺗﻮ ﻣﻮﺟﯽ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺝ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺮﺩ ﻭ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ... ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺝ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﺑﻪ پاﯾﯿﻦ می ﺮﻭﺩ ﺧﻮﺩ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ... نگذار ﻣﻮﺝ ﮐﻼﻣﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺰﻭﻝ ﺳﻮﻕ ﺩﻫﺪ...ﺍﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﻧﮕﻮ... ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮﻩ ﺑﮕﻮ...
 2. بهمنی

  بــهـمـنـی اگر ما دردهایِ درونِ آدم ها را می دانستیم..

  اگر ما دردهایِ درونِ آدم ها را می دانستیم و حالشان را می فهمیدیم ؛ بیشتر درکشان می کردیم و کمتر آزارشان می دادیم ، کمتر از دستشان کفری می شدیم و کمتر قضاوتشان می کردیم . گاهی آدم ها آنقدر خسته و زخمی و بریده اند که نمی توانند آرامش و تمرکزِ لازم را برای حفظ روابطشان داشته باشند ، حرف هایشان ،...
 3. خودت باش!

  خودت باش!

  خودت باش! هیچ آرامشی بالاتر از خودت بودن نیست.
 4. بهمنی

  بــهـمـنـی برای داشتن آرامش فکری...

  خودتون رو از خوشی هاے دنیا و زندگے، محروم نکنید. در مقابل مشکلات، تسلیم نشید و زانوے غم بغل نگیرید. خودتون رو دوست داشته باشید و به خودتون و خواسته هاتون احترام بذارید. یادتون باشه بهترین دوست شما "تصویر ذهنے خوب شما از خودتون " هست. دیگران رو دوست بدارید حتی کسانے که با شما همراه و هم عقیده...
 5. بهمنی

  بــهـمـنـی گدایی ٣٠ سال کنار جاده ای نشسته بود...

  گدایی ٣٠ سال کنار جاده ای نشسته بود... یک روز غریبه ای از کنار او می گذشت . گدا به طور اتوماتیک کاسه خود را به سوی غریبه گرفت و گفت : بده در راه خدا... غریبه گفت : چیزی ندارم تا به تو بدهم؟ آنگاه از گدا پرسید : آن چیست که رویش نشسته ای ؟؟ گدا پاسخ داد: هـیچی یک صندوق قدیمی ست . تا زمانی که یادم...
 6. بهمنی

  بــهـمـنـی اینگونه به زندگی نگاه کنیم..

  اینگونه به زندگی نگاه کنیم مرد را به عقلش نه به ثروتش زن را به وفایش نه به جمالش دوست را به محبتش نه به کلامش عاشق را به صبرش نه به ادعایش مال را به برکتش نه به مقدارش خانه را به آرامشش نه به اندازه اش اتومبیل را به کاراییش نه به مدلش غذا را به کیفیتش نه به کمیتش درس را به استادش نه به سختیش...
 7. بهمنی

  بــهـمـنـی تصور کنید روز بد و خسته کننده و شلوغی داشتید

  تصور کنید روز بد و خسته کننده و شلوغی داشتید از محل کار به منزل می روید تا در آرامش قدری استراحت کنید. زمانی که سوار اتوبوس می شوید صدای جیغ و داد و دعوای دو کودک شما را کم کم عصبی می‌کند در حالی که پدرشان بی اعتنا به روبرو خیره شده شما درحالی که بسیار عصبانی شده اید رو به مرد کرده و عصبانیت از...
 8. بهمنی

  بــهـمـنـی آدم جنگیدن نباشید!

  آدم جنگیدن نباشید! به خصوص برای آنهایی که ثابت کرده اند ارزش این جنگ، ارزش وقت و نیرو و ارزش زخمی شدنِ شما را ندارند. آدم آرامش باشید! بگذارید کسانی‌ که از صمیمِ قلب و با تمام وجود دوستتان دارند و شما را به حقیقت همانطور که هستید و فقط به خاطر خودِ شما میخواهند، یا برای رسیدن به شما بجنگند یا به...
 9. بهمنی

  بــهـمـنـی بزرگترین اکتشاف برای من این بود که فهمیدم فرزندم یک مهمان است

  بزرگترین اکتشاف برای من این بود که فهمیدم فرزندم یک مهمان است در خانه ام و روزی از خانه ام می رود. روزها با سرعت عجیبی میگذرد و او به زودی از من جدا میشود... به خودم گفتم: کدام مهمتر است؟ نظم خانه یا اینکه فرزندم به خوبی از من یاد کند؟ کدام مهمتر است. خانه یا اخلاق و روحیه و حسن تربیت...
 10. بهمنی

  بــهـمـنـی از امروز تمرين سكوت كنيم

  ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺼﻒ ﺣﮑﻤﺖ ﺍﺳﺖ. ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﻧﺼﻒ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﺳﺖ. ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﻧﺼﻒ ﺍﺩﺏ ﺍﺳﺖ. ﻣﻦ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ: ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﻮﯼ ﺗﺮ ﺑﻮﺩ؛ ﮐﻤﺘﺮ ﺯﻭﺭ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ. ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ: ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺩﺍﺷﺖ. ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﺁﺭﺍﻡ ﺗﺮ ﺑﻮﺩ، ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺶ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺍﺷﺖ. و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ...
 11. بهمنی

  بــهـمـنـی شکست ها و نگرانی هایت را رها کن

  شکست ها و نگرانی هایت را رها کن، خاطراتت را، نمیگویم دور بریز،اما قاب نکن به دیوار دلت... در جاده ی زندگی، نگاهت که به عقب باشد، زمین میخوری... زخم بر میداری... و درد میکشی... نه از بی مهری کسی دلگیر شو ... نه به محبت کسی بیش از حد دلگرم... به خاطر آنچه که از تو گرفته شده، دلسرد مباش، تو چه...
 12. بهمنی

  بــهـمـنـی چگونه آرامش را در درون خود بیابیم؟

  چگونه آرامش را در درون خود بیابیم؟ 💠پیدا کردن آرامش درونی، نیاز به تلاش و اراده ای قوی دارد و همیشه به آن آسانی نیست که برخی از مردم دوست دارند باور کنند. اما اگر عمیقاً درون خود را جست و جو کنید و دردها و صدمات قدیمی را رها کنید، می توانید آن را در درون خود بیابید. آنچه بدان احتیاج دارید: زمان-...
 13. بهمنی

  بــهـمـنـی بگذریم

  در هیچ کشمکشی و بحثی پیروز نخواهیم بود زیرا که در انتها چیزی که از هر دو طرف باقی میماند ذهنی خسته دلی رنجیده و قلبی آزرده است. پیروزی وجود نخواهد داشت حتی اگر در نهایت حرف تو بر کرسی نشسته باشد زیرا که پس لرزه ها و ویرانه های عاطفی و ذهنی خیلی بیشتر خواهد بود پس راهی جز گذشت شما را به آرامش و...
 14. بهمنی

  بــهـمـنـی اصول پنج‌گانه موفقیت و آرامش

  ❣️اصول پنج‌گانه موفقیت و آرامش - اصل اول ؛ من اجازه ورود افکار منفی را به ذهن خودم نمیدهم من در هر حال و در بدترین شرایط زندگی‌ام مثبت فکر میکنم. - اصل دوم ؛ من اجازه اعتراض به تقدیر خداوند را ندارم او بهتر ازهمه بر جریان امور مسلط است - اصل سوم ؛ من اجازه تنبلی، تن پروری، بیکاری را ندارم...
 15. بهمنی

  بــهـمـنـی آرامش چیزی نیست که در مکانی بی سر و صدا، بی مشکل، بدون کار سخت یافت شود

  آرامش چیزی نیست که در مکانی بی سر و صدا، بی مشکل، بدون کار سخت یافت شود، بلکه معنای حقیقی آرامش این است که هنگامی که شرایط سختی بر ما میگذرد آرامش در قلب ما حفظ شود. آرامش هنر نپرداختن و فكر نكردن به انبوه مسائلى است كه جايى در زندگى ما ندارند ، آرامش محصول تفكر در لحظه حال است ، آرامش عدم...
 16. بهمنی

  بــهـمـنـی صفحه کلید زندگی

  صفحه کلید زندگی «آ» : «آرامش» وقتی به سراغت می آید که «تلاش» کرده باشی. «ا» : «اعتماد به نفس» یک «سرمایه» است نه یک «کلمه»! «ب» : برای «بهتر» شدن زندگی ات، «بهتر» فکر کن! «پ» : چرک نویس های زندگی ات گاهی به «پاک نویس» احتیاج دارند! «ت» : «تفاهم» درک کردن نیازهای طرف مقابل است نه دانستن نیازهای...
 17. بهمنی

  بــهـمـنـی 24نکته برای بالا بردن اعتماد به‌ نفس

  24 نکته برای بالا بردن اعتماد به‌ نفس 1. از خودتان بپرسید: بدترین چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد چیست؟ 2. موسیقی نشاط ‌بخش گوش دهید. 3. یک چیز جدید امتحان کنید. 4. برای انجام یک کار جدید نقشه بکشید و بعد آن را دنبال کنید. 5. از مدیتیشن استفاده کنید. 6. ورزش کنید. 7. با یک ترس روبه‌رو شوید. 8...
 18. بهمنی

  بــهـمـنـی دوست عزیزی که میگی همه جا دنبال آرامش گشتم ولی آرام نشدم

  دوست عزیزی که میگی همه جا دنبال آرامش گشتم ولی آرام نشدم باید بهت بگم دنبال آرامش نباش خودت آرامش رو بساز.... ✅نذار بدبختی بهت روی بیاره خودت خوشبخت زندگی کن.... ✅نذار نا امیدی نزدیکت شه خودت ازش دوری کن.... ✅نذار زندگی باهات بازی کنه خودت تو زندگی بازی کن.... ✅نذار مهربونی از دلت بره خودت...
 19. چهار مرحله برای رسیدن به آرامش ذهن:

  چهار مرحله برای رسیدن به آرامش ذهن:

  چهار مرحله برای رسیدن به آرامش ذهن: 👈گام اول: دست از قضاوت خود و ديگران برداریم، سروصداهای ذهن كم می‌شود. 👈گام دوم: زاويه ديد و نگرش خود را تغيي.ر بدهیم. مديريت كردن زياد و برنامه ريزی افراطی نداشته باشیم. 👈گام سوم: دست از شرح‌حال دادن نسبت به كارها و وقايع گذشته تا بحال و يا تصميمات آينده...
 20. بهمنی

  بــهـمـنـی برای رسیدن به آرامش سه چیز را ترک کن

  برای رسیدن به آرامش سه چیز را ترک کن: - اینکه دائم دیگران را کنترل کنی. - اینکه بخواهی دائم مورد تأیید دیگران قرار بگیری. - و اینکه بخواهی دائم در مورد دیگران پیش داوری کنی یا خود مورد پیش داوری قرار بگیری. ️همیشه بگو: خدایا، کمک کن دیرتر برنجم، زودتر ببخشم، کمتر پیش داوری کنم و بیشتر فرصت دهیم
بالا