بهمنی

در دنیای امروز سه نوع آدم وجود دارد: 1." مسموم کننده ها " یعنی کسانی که دلسردتان میکنند و خلاقیتتان را زیر پا میگذارند و میگویند که نمیتوانید کاری بکنید. . . 2."سر به راهها" یعنی کسانیکه خوش قلبند اما سرشان به کار خودشان است. آنها بفکر نیازهای خودشان هستند. کار خودشان را میکنند و هرگز برای کمک به دیگران پا پیش نمیگذارن. . . 3."الهام بخش ها" یعنی کسانی که پیش قدم میشوند تا زندگی دیگران را غنی کنند، روحیه آنهارا بالا ببرند و به آنها الهام ببخشند. ما باید الهام بخش باشیم و خودمان را با افراد الهام بخش احاطه کنیم و با آنها معاشرت بیشتری داشته باشیم.

اینستاگرام تلگرام

لـحـظـه حـال

دانشمندی سوار کشتی شد، نزد ناخدا رفت و گفت: آیا چیزی از علم ریاضی می دانی؟ ناخدا: نه چیز زیادی نمی دانم. دانشمند: پس نیمی از عمرت را از دست داده ای. بار دیگر پرسید: آیا چیزی از علم صرف و نحو می دانی؟ ناخدا: به هیچ عنوان. دانشمند: پس نیمی دیگر از عمرت را نیز از دست داده ای. در بین راه کشتی در طوفان گرفتار شد. ناخدا گفت: آیا شنا کردن بلدی؟ دانشمند: نه، به هیچ عنوان. ناخدا گفت: پس کل عمرت را از دست داده ای، کشتی در حال غرق شدن است. دانستن علم به تنهایی کافی نیست، گاهی لازم است از تجربه خود بخوبی استفاده کنیم.
1,120 خـوانـده شـده
0 پـی نـوشـت
۹۹ درصد بيماريهای جسمانی محصول بيماريهای روانی است عامل اصلی‌بيماری اينست‌كه آدم از خودش راضی نيست و شب كه می‌خواهد بخوابد باطنش از‌ او می‌پرسد كه امروز چه كار كردی؟ دل چه كسی را خوش كردی؟ چه كسی را امروز شاد كردی؟ خانم اميلی برونته می‌گويد: شب كه ميشود كارهايت را بگذار روی ميز اگر ديدی دربين آنها يك لبخندی هست كه مثل يك خورشيد تابيده و دل يكی گرم شده ،آن روزت را باطل نكردی عزیزم دارايی انسان شاديهایی است كه توليد كرده وهمین شاديهاست كه به انسان لذت می‌دهد و بركت پشت بركت به انسان می‌رسد . هر روز که بیدار میشوی با خودت عهد ببند حداقل دل یک نفر را شاد کنی
1,014 خـوانـده شـده
0 پـی نـوشـت
♦️آدمها را به میزان درکشان بسنج نه به اندازه مدرکشان ... چرا که فاصله ی زیادی از مدرک تا درک وجود دارد ، مدرکی که درک بالاتری به ارمغان نیاورد کاغذ پاره ای بیشتر نیست ... 🔹مهمترین نشانه ی درک بالاتر " تواضع " بیشتر است ...
685 خـوانـده شـده
0 پـی نـوشـت
گرگی استخوانی در گلویش گیر کرده بود، بدنبال کسی می گشت که آن را در آورد تا به لک لک رسید و از او درخواست کرد تا او را نجات دهد و در مقابل گرگ مزدی به لک لک بدهد. لک لک منقارش را داخل دهان گرگ کرد و استخوان را درآورد و طلب پاداش کرد. گرگ به او گفت همین که سرت را سالم از دهانم بیرون آوردی برات کافی است. وقتی به فرد نالایقی خدمت می کنی تنها انتظارت این باشد که گزندی از او نبینی گاهی اشتباهمان در زندگی این است که به برخی آدم ها جایگاهی می بخشیم که هرگز لیاقت آن را ندارند!
657 خـوانـده شـده
0 پـی نـوشـت
درسراسرجادۀ زندگی تابلوی توقف ممنوع است ودرانتهای زندگی تابلوی دور زدن ممنوع پس طوری زندگی کن که درآخرجاده متاسف نباشی!
494 خـوانـده شـده
0 پـی نـوشـت
ساعت دروغ می‌گوید. زمان دور یک دایره نمی‌چرخد. زمان بر روی خطی مستقیم می‌دود. و هیچگاه، هیچگاه، هیچگاه باز نمی‌گردد. ایده ساختن ساعت به شکل دایره، ایده جادوگری فریبکار بوده است. ساعت خوب، ساعت شنی است. هر لحظه به تو نشان می.دهد که دانه‌ای که افتاد دیگر باز نمی‌گردد. و به یادمان می‌آورد که زمان خط است نه دایره و زمان رفته دیگر باز نمی‌گردد. نه افسوس، نه اصرار، بر اين خط بی انتها تاثيری ندارد. تفسيرش بماند برای اهل‌اش. همين. فریبی که ما را خرسند می‌کند بیش از صد حقیقت برای ما ارزش دارد.
576 خـوانـده شـده
0 پـی نـوشـت
رسیدن به آرامش تو زندگی مثل پرواز کردنه اینکه تو عقاب باشی و پرواز کنی خیلی فرق داره بااینکه کرکس باشی و پرواز کنی! انتخاب با خودته...!
8,020 خـوانـده شـده
1 پـی نـوشـت
لایک ها سیستم هوشمند
عزیز من اگر زاويه ديدمان نسبت به چيزی يكی نيست، بگذار يكی نباشد. بگذار در عين وحدت مستقل باشيم. بخواه كه در عين يكی بودن، يكی نباشيم. بخواه كه همديگر را بفهمیم نه ناپديد. بگذار صبورانه و مهرمندانه درباب هر چيز كه مورد اختلاف ماست بحث كنيم، اما نخواهيم كه بحث، ما را به نقطه مطلقا واحدی برساند. بحث، بايد ما را به ادراک متقابل برساند نه فنای متقابل اينجا سخن از رابطه عارف با خدای عارف در ميان نيست. سخن از ذره ذره واقعيت‌ها و حقيقت‌های عينی و جاری زندگی است. بيا بحث كنيم، بيا معلوماتمان را تاخت بزنيم بيا كلنجار برويم، اما سرانجام نخواهيم كه غلبه كنيم! بيا حتی اختلاف‌های اساسی و اصولی زندگی‌مان را در بسياری زمينه‌ها تا آنجا كه حس می‌كنيم دوگانگی، شور و حال و زندگی می‌بخشد نه پژمردگی و افسردگی و مرگ، حفظ كنيم. من و تو حق داريم در برابر هم قدعلم كنيم و حق داريم بسياری از نظرات و عقايد هم را نپذيريم بی‌آنکه قصد تحقير هم را داشته باشيم! عزيز من بيا متفاوت باشيم...
114,772 خـوانـده شـده
0 پـی نـوشـت
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻼﻣﯽ ﺭﺍ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﯽ ﻣﯽﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺗﻮ ﻣﻮﺟﯽ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺝ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺮﺩ ﻭ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ... ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺝ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﺑﻪ پاﯾﯿﻦ می ﺮﻭﺩ ﺧﻮﺩ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ... نگذار ﻣﻮﺝ ﮐﻼﻣﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺰﻭﻝ ﺳﻮﻕ ﺩﻫﺪ...ﺍﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﻧﮕﻮ... ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮﻩ ﺑﮕﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ‌ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻭﺭﯼ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺧﺸﻢ... ﺁنچه ﺭﺍ ﮐﻪ ﮐﻼﻡ ﺗﻮ ﺟﺎﺭﯼ میسازد... ﻫﻤﻪ ﺁن چیزﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﻮبی‌هایت ﺟﺎﺭﯼ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﺗﯿﺮگی‌ها ﺑﺮ ﺁﯾﻨﻪ ﺩﻝ ﻣﺨﺎﻃﺒﺖ ﻭﺍﻫﻤﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ باش... ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﺮگی ها ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ... ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ نگذار ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﯿﺮﻩ ﻭ ﺗﺎﺭ ﺷﻮﺩ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮین‌هاﯾﺖ ﺭﺍ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﻦ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺡ ﻧﺎﺭﺍﺿﯽ ﺍﺳﺖ. ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺩﺭﻭﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺸﺖ. " ﺁﺭﺍﻣﺶ " ﻫﻨﺮ نپردﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻞ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﺳﻬﻢ ﺧﺪﺍﺳﺖ..
114,804 خـوانـده شـده
0 پـی نـوشـت
اگر ما دردهایِ درونِ آدم ها را می دانستیم و حالشان را می فهمیدیم ؛ بیشتر درکشان می کردیم و کمتر آزارشان می دادیم ، کمتر از دستشان کفری می شدیم و کمتر قضاوتشان می کردیم . گاهی آدم ها آنقدر خسته و زخمی و بریده اند که نمی توانند آرامش و تمرکزِ لازم را برای حفظ روابطشان داشته باشند ، حرف هایشان ، تیز و برّنده می شود و رفتارهایشان آزاردهنده ، اما واقعا قصد و نیتِ بدی ندارند . آدم ها را درک کنیم ! این بزرگترین کمکی ست که از هرکسی برایِ خوب کردنِ حالِ دیگران بر می آید . به گفتار و رفتارهایِ آنیِ شان برچسب نزنیم ! آدم های امروز ، همین اند ! دردهایشان را انکار می کنند تا قوی به نظر برسند و روی پای خودشان ایستاده باشند . اما روزی کم می آورند و در نهایتِ خستگی ، زیرِ آوارِ دردها و مشکلات و حرف هایِ ناگفته شان لِه می شوند ... و شما نمی دانید که در آن لحظه با یک روحِ خسته و متلاشی طرفید ! و نمی دانید چه سخت است لبخند زدن ، در نهایتِ ویرانی ... به جای جبهه گیری و قضاوت ، درکشان کنید کمی که بگذرد ؛ خودشان فاصله ها را کم می کنند و دوباره می خندند، وقتی که زخم هایشان را ترمیم کرده اند و درد هایشان را خوب ، وقتی که با مشکلات و نداشته هایشان کنار آمده اند ...
114,844 خـوانـده شـده
0 پـی نـوشـت
گاهی اوقات تردیدها باعث میشوند که انتخاب ما انتخاب ضعیفی باشد در حقیقت می توانیم و توانایی انجام کاری مهم را داریم ولی به دلیل ضعف در باورهای خود تردید و دودلی را پیشه خود قرار می دهیم و خود را در انجام آن کار ناتوان می بینیم و در نهایت زندگی سرشار از ضعف را انتخاب میکنیم. این باور ما نسبت به خود ماست که به ما می گوید که این کار را میتوانیم انجام دهیم یا اینکه از عهده انجام آن کار برنمی آییم. پس باورهای مخرب خود را تغییر دهید و دودلی و تردید را رها کنید تا زندگی تان را آنطور که دلتان میخواهد بسازید.
114,724 خـوانـده شـده
0 پـی نـوشـت
بیشتر آدم‌ها، در نوعی بی‌خبری همیشگی زندگی می‌کنند... آن‌ها همیشه امیدوارند که چیزی اتفاق بیفتد و زندگیشان را دگرگون کند... حادثه‌ای، برخوردهای اتفاقی، بلیت برنده بخت آزمایی، تغییر سیاست و حکومت! آن‌ها هرگز نمی‌دانند که همه چیز از خودشان آغاز می شود..
114,731 خـوانـده شـده
0 پـی نـوشـت
تکنیک برون ریزی ذهن آشفته و ناآرام هر گاه احساس کردید که ذهن تان آرام نیست و نگران هستید ،‌ ابتدا عمیقا عمل بازدم را انجام دهید. در این تکنیک همیشه با باز دم شروع کنید و تا آنجا که میتوانید عمیقا عمل بازدم خود را انجام داده و تمامی هوای موجود در ریه های خود را بیرون بریزید. با این برون ریزی ، احساسات شما نیز بیرون میریزند زیرا همه چیز با تنفس شما در ارتباط است. پس از این بازدم عمیق هنگامی که شکم شما به سمت ستون فقرات کشیده شده است ، برای چند ثانیه حبس بازدم داشته و صبر کنید و بعد از آن عمل دم را به طور عمیق انجام دهید. دوباره برای چند ثانیه حبس دم داشته و صبر کنید. مدت زمان توقف میان دم و بازدم در این تکنیک باید مساوی باشد. به همین ترتیب دم و بازدم خود را ادامه دهید و از تنفس خود یک ریتم بسازید. پس از چند دقیقه احساس خواهید کرد تمامی وجود شما تغییر کرده و حالت مضطرب و نگران گونه قبلی شما ناپدید شده شما احساس و حال خوب جدیدی را بر وجود خود حاکم خواهید دید.
115,248 خـوانـده شـده
0 پـی نـوشـت
هميشه فكر مي كردم از چهل سالگي كه بگذرم همين كه سپیدي روى همه ي موهای جواني را بپوشاند ؛ديگر نميخندم به مهمانی و گردش و كوه و جنگل و بازي راغب نيستم ! اما اين تصوري بیهوده بود حالا تنوع در لباس و كيف و كفش و مد را بیشتر دوست دارم تمام جواني ام به مشكي و خاكستري و سیاه بختي گذشت چهل به بعد دنياي شادي و تفريح و رنگ و خوشى هاي كوتاه و طولانی مدت ست. احساس اينكه در نيمه ي دوم زندگي هستي، به تلاش بيشترى مي پردازي تا آرزوهای انجام نشده ي جواني را بدست آوري با عينك دقت و تيزبينانه چهل سالگی همه جوانب را مي سنجی هرچه پارچه در صندوق ذخیره كردی .با مد امروز ميدوزي تا قديمي بودنش را از چشمها دور كني روز مبادا همين امروزست. آدرنالین را در مهمانی ها با رقص نشان مي دهي با سوار شدن تله كابين و انواع بازيهاي هيجان آور توانایی خودت را مي سنجي سعي ميكني امروزت را خوب و خوش باشي. ناتواناييهاي جسم را از همه پنهان مي كني چهل به بعد دنياي متفاوت از جواني ست بیشتر خواهانِ عشقی حتى حوصله قهر و غر زدن نداري ميدانى يك لبخند درمان همه ي مشكلات هست چهل سالگی به بعديعني چل چلي .قهقهه و شادي و تفريح . چهل سالگی يعني درايت در وقت و هزینه سنجيده گفتن و بموقع سكوت كردن فكر به گذشته ها و ناكامي ها و تفريح ها و عشق هاي ريز و درشت و دور و نزديك چهل به بعد يعني درك بهتر خدا تمايل به آموزش تجربه ها، به كساني كه حتى فقط يك سال از تو كوچكترن .خواندن و گوش كردن نه به ياد گذشته و آه و افسوس.برعکس، به فكر تجربه هاي جديد هستي .اینهمه موقعیت كه بايد تجربه كني . نيمه ي دوم زندگي كه نيمه ي واقعي نيست شايد يك سوم باشد يا يك چهارم .پس از چهل سالگی لذت ببر بلندتر بخند .بیشتر بازي كن. سفر كن .بنويس .شعر بگو .عاشق شو.... وچهل بار در روز خود ت را در ايينه ببین و کیف کن که الان در سن زیبای 40 سالگی هستی. در اوج زیبایی و جذابیت
115,305 خـوانـده شـده
0 پـی نـوشـت
زمان زیادی گذشت .... #_فهميدم هميشه اونى كه ميخواى نميشه...! #_فهميدم هركسى كه باهاته الزاماً "دوستت" نيست! #_فهميدم كسى كه تو نگاه اول ازش بدت مياد يه روزى ميشه صميمى ترين دوستت و بلعكس... ! #_فهميدم كه بى تفاوتى بزرگ ترين انتقامه... #_تنفر يه نوع عشقه ... #_دلخورى و ناراحتى از ميزان اهميته...! #_غرور بزرگ ترين دشمنه... #_خدا بهترين دوسته ... #_خانواده بزرگ ترين شانسه ... #_سلامتى بالاترين ثروته... #_اسايش بهترين نعمته ... #_فهميدم" رفتن" هميشه از روى نفرت نيست ... #_هركى زبونش نرمه دلش گرم نيست... #_هركى اخلاقش تنده،جنسش سخت نيست! #_هركى ميخنده، بدون درد و غم نيست! #_ظاهر دليلى بر باطن نيست... #_فهميدم كسى موظف به اروم كردنت نيست... #_فهميدم جنگ كردن با خيليا اشتباهه محضه... #_فهميدم خيلى موقع ها خواسته هات ، حتى باگريه و التماس، انجام شدنى نيست ... #_فهميدم گاهى اوقات توو اوج شلوغى تنهاترينى! #_گاهى اوقات دلت تنگه اون آدماى دوست داشتنى سابق ميشه... #_گاهی اوقات صمیمی ترین کست میشه غریبه ترین ادم
114,879 خـوانـده شـده
0 پـی نـوشـت
حصاری داریم به نام سِن از این عدد ناچیز برای خودمان دیوار چین ساخته ایم! چه فرقی میکند چند باشد؟؟! ۱۸٬۲۱٬۲۹... و یا حتی ۸۳ و بیشتر... در هر سِنی میتوانی عاشق شوی! عاشق چیزهای خوب، مثل رنگ‌های مداد رنگی، دنباله‌های بادبادک،‌ عروسکها و ماشین‌های کوچکی که زمانی شاید هم قَد و اندازه خودت بودند و حالا... در هر سنی میتوانی پُفک بخوری و آخرسر انگشتانت را با لذت لیس بزنی، میتوانی بجای اینکه فقط نیمکت‌های پارک را حق خودت بدانی مانند ۷-۸ سالگی‌ات تاپ سوار شوی و تاپ تاپ عباسی بخوانی، میتوانی قبل از خواب ستاره‌ها یا حتی گوسفندها را بشماری! نگرانِ چه هستی؟! مَردُم؟!؟ بگذار دیوانه خطابت کنند اما تو زندانی یک عدد نباش! بگذار بین تمام ناباوری‌ها، دروغ‌ها، تنهایی‌ها و آلودگی‌های این شهر لحظاتی مانند کودکی‌ات بخندی! تو هنوز همانی! چیزی جز یک سن در تو تغییر نکرده! فقط چند سال بیشتر اسیر زندگی شده‌ای! فقط چند سال...! هیچوقت دیر نیست.
114,883 خـوانـده شـده
0 پـی نـوشـت
_زندگی بسیار ساده است ،از همان دست که بدهیم ،از همان دست می گیریم . هر گونه در باره ی خود بیندیشیم ،برایمان به واقعیت در می آید . من معتقدم که هرکس از جمله خودم ، مسئول همه ی چیزهایی است که در زندگی پیش می آید . هر اندیشه ای که از ذهن ما می گذرد ،آینده ی ما را می آفریند . _هراعتقادی که درباره ی خود یا در باره ی زندگی داشته با شیم ،برایمان به واقعیت در می آید .کائنات ما را در هر اندیشه ای که بر گزینیم وبه آن معتقد باشیم ،کاملاً حمایت میکند . قدر خود را بدانید وبه خاطر داشته باشید که عباراتی نظیر این که : « مرد نباید گریه کند » یا « زن نمی تواند پول در آورد » عقاید محدود کننده ای است که باید در زندگی کنارشان گذاشت . نقطه ی اقتدار همواره در لحظه ی حال است . همه ی رویداد هایی که تا این لحظه از عمرتان تجربه کرده اید،آفریده ی اندیشه ها واژه هاییت که دیروز وهفته ی پیش وماه گذشته وپارسال ده،بیست، سی ، چهل ، یا چندین سال پیش –به کار می بُردید . چه باور کنید وچه نه ، ما اندیشه های خود را انتخاب می کنیم . هر آنچه که در باور ماست به حقیقت می پیوندد غنی و با دلی بزرگ فکر کنید تمام بیماریهای انسان از افکار او سرچشمه می گیرند یعنی افکار ما هستند که بیماریها را در وجودمان تولید می کنند: سردرد : به دلیل انتقاد از خود و دیگران است. زکام : بخاطر وجود آشفتگی های ذهنی است. دردمفاصل : به دلیل نیاز به محبت و آغوش گرم است. فشارخون : به خاطر مشکل عاطفی دراز مدتی است که حل نشده باقی مانده. تيروئيد : وجود بغضی در گلو، كه تركيده نمی شود. سرطان : ناشی از نبخشیدن خود و دیگران است. ام_اس : به دلیل عصبانیت طولانی مدت و کینه ورزی است. بیماری قند : بخاطر افسوس گذشته ها را خوردن است. بیائید ذهن هایمان را پاک کرده و شستشو دهیم: دیگران را ببخشیم، خودمان را ببخشیم، بیشتر محبت کنیم کمتر گله و شکایت کنیم، فراوان تر بخندیم و شاد باشیم. و بدانیم افکار ما بسیار قدرتمند و اثرگذار هستند و تاثیرات بسیار شگفت انگیزی از خود باقی می گذارد
114,896 خـوانـده شـده
0 پـی نـوشـت
هر کسی خوشحالی را به گونه ای تعریف می کند واقعاً خوشحالی چیست؟ خوشحالی یعنی توانمندی بالای ما در شکیبایی و استقامت در برابر سختی ها. خوشحالی یعنی اطمینانی درونی به این که درد و رنج و سختی و بیماری و مرگ جزء لاینفک زندگی ست؛ اما هیچ کدام از آنها نمی تواند مرا از پا بیاندازد. خوشحالی یعنی میل به زندگی علی رغم علم به فانی بودن همه چیز! خوشحالی یعنی در سختی ها لبخند زدن! خوشحالی یعنی آگاهی از توانمندی بزرگ ما برای به دوش کشیدن مشکلات. خوشحالی یعنی بعد از هر زمین خوردن همچنان بتوانیم بلند شویم، بعد از هر گریه همچنان بتوانیم بخندیم و لبخند بر لب دیگر همنوعان بیاوریم. خوشحالی یعنی حضور کامل ما در هستی، خوشحالی یعنی همچون رودجاری بودن و در حرکت بودن، عبور کردن و به عظمتی بی پایان چشم دوختن خوشحالی یعنی توانایی ما به گفتن یك آري بزرگ به زندگي!
114,918 خـوانـده شـده
0 پـی نـوشـت
علائمی که نشان می‌دهد زندگی‌تان از آنچه فکر می‌کنید بهتر است _صورتحساب‌های این ماه را پرداخت کرده‌اید حتی شاید توانسته باشید مقداری هم پس انداز کنید. فرقی نمی‌کند مبلغ صورتحساب‌ها چقدر بوده یا چه اندازه تاخیر داشته‌اید مهم این است که بالاخره این کار را انجام داده‌اید. _خودتان را گاهی زیر سوال می‌برید گاهی به زندگی‌تان و خودتان شک می‌کنید، روزهایی احساس خوبی ندارید و از خودتان راضی نیستید و ...، همه‌ی اینها یعنی اینکه همچنان تمایل دارید رشد کنید و کامل شوید. یعنی می‌توانید خویش آگاهی‌تان را پویا نگه دارید و هدفمند باشید _شغلی دارید فرقی نمی‌کند روزی چند ساعت کار می‌کنید و چقدر حقوق می‌گیرید، به هر حال شما پولی در می‌آورید که در هزینه‌ها کمک‌تان می‌کند _برای پرداختن به کاری که دوست دارید وقت دارید _نگران وعده‌ی بعدی غذای‌تان نیستید چیزهایی برای خوردن در یخچال یا کابینت آشپزخانه‌تان دارید و می‌توانید انتخاب کنید چه بخورید. _از غذایی که می‌خورید لذت می‌برید صرفا برای بقا غذا نمی‌خورید؛ خوردن برای‌تان لذتبخش است. _یکی دو دوست واقعا صمیمی دارید دوستانی که با شما گرم و صمیمی‌اند، شما را قبول دارند و در روزهای خوشی و ناخوشی کنارتان هستند، سرمایه‌های واقعی‌اند و اگر شما حتی فقط یکی دو تا از این دوستان داشته باشید سرمایه دارید. _همان آدمی نیستید که پارسال بودید _همیشه فرصتی برای سرگرمی و شاد بودن پیدا می‌کنید، هر چند جزئی شاید سالها باشد که به کنسرت نرفته‌اید اما گاهی برای خودتان کتاب می‌خرید، به یک سفر یک روزه به شهر مجاور می‌روید و مجبور نیستید تمام ساعت‌های روز را کار کنید تا زنده بمانید! _زیاد درگیر تیپ و ظاهرتان نیستید مثل خیلی‌ها مدام استرس ِ «چی بپوشم» ندارید! همین که سر و وضع‌تان مرتب و معقول باشد برای‌تان کافیست _حس ششم‌تان خوب کار می‌کند همیشه هوشیار و آگاه بودن صفت بسیار مهم و به درد بخوری است که باید بابت داشتن آن به خود ببالید. _بابت گذشته خودتان را سرزنش نمی‌کنید و تاسف نمی‌خورید _فضایی متعلق به خودتان دارید لزوما این فضا نباید یک خانه یا آپارتمان مستقل باشد (اگر باشد که عالیست!). شما به یک اتاق، یک گوشه، یک میز یا هر فضای کوچکی که بتوانید در آن استراحت کنید و تمرکز داشته باشید نیاز دارید؛ جایی که بتوانید فرمانروای دنیای کوچک خودتان باشید. _از روابط سمی بیرون زده‌اید _علاقه‌مندی‌هایی دارید _بلدید از خودتان چطور مراقبت کنید می‌دانید به چند ساعت خواب نیاز دارید تا شاداب باشید، می‌دانید وقتی دل‌تان آزرده است و غمگینید به چه کسی مراجعه کنید، می‌دانید چه چیزی حال‌تان را خوب می‌کند و ... _هدف دارید و برایش سخت تلاش می‌کنید _ناکامی‌هایی را پشت سرگذاشته‌اید
114,872 خـوانـده شـده
0 پـی نـوشـت
هيچ ماجرايى در زندگي ما اتفاقى نيست و هيچ چيز هم بد مطلق نيست درسته كه از بعضى ماجراها دردمون مياد و توام با رنج هست ولى بي انصافيه كه اونقدر غرق چرايى پيش اومدنش بشويم كه از درسها و تجربه هايى كه به واسطه ى آن كسب مى كنيم غافل باشيم ... اگر درسهاى ماجرايى كه برامون پيش مياد رو نگيريم و تو زندگيمون به كارشون نبريم ناخواسته اشتباهات تكرارى ما باعث ميشه كه درگير ماجراهاى تكرارى ميشيم ! گاهى يك شكست عشقى يا يك ناكامى شغلى يا يك بيمارى جسمى هشدارى به ماست كه سبك زندگيمون رو عوض كنيم ! مثلا شكست عشقى باعث ميشه تو انتخاب و يا رفتارمون دقت بيشترى كنيم ! يا بيمارى جسمى به ما اعلام مى كنه كه به جسم و روحت توجه بيشترى كن و از خودت بيشتر مراقبت كن و در تغذيه ، ورزش و يا استراحتت تغييراتى ايجاد كن ! يا مثلا در مورد شكست شغلى شايد به ما گوشزد مى كنه كه تخصص بالاترى را در زمينه ى كارى به دست بياريم يا اينكه در انتخاب شريك دقت بيشترى كنيم و ... هوشيارانه زندگى كنيم و با بالا بردن آگاهيمون، اختيار زندگيمون رو به دست بگيريم و مانع ايجاد ماجراهاى تكرارى بشويم !
114,883 خـوانـده شـده
0 پـی نـوشـت
بالا